Zemědělská botanika : (Základy geobotaniky) : Určeno pro posl. fak. agronomické a provozně ekon.

Jílek, Bohumil; Kropáč, Zdeněk; Kropáčová, Alexandra
2., opr. vyd. SPN, 1966. 58 s.
Edice: Učební texty vys. škol