Země svatá : Album pohledů z Palestýny : Pouť v obrazích z Betléma na Golgotu.

Müller, Václav
Kotrba, . 1 sv