Zelenina,jahody a tabák v malé zahrádce.

Schneider, Karel
2. doplněné a rozšířené vydání. A. Neubert, 1946. 63-[I] s.