Ze života cyklotrempa.

Vlasák, Jan
3. vyd., aktualiz. a dopl. Cykloknihy, 2007. 287 s.