Ze zašlých dob : Vzpomínky Jos.R. Vilímka.

Vilímek, Josef Richard
J.R.Vilímek, 1908. 107 s.