Ze staré Prahy : historické obrázky.

Winter, Zikmund
J. Otto, 1894. 227 s.