Zdroje nerostných surovin zemí Latinské Ameriky : Sborník 3. symposia 6.-7.10.1975.

Hak, Jaroslav; Mrňa, František; Votrubec, Ctibor
Ústřední ústav geologický, 1976. 320 s.