Zdravý způsob života mentálně postižených.

Kvapilík, Josef; Černá, Marie
1. vyd. Avicenum, 1990. 134 s.
Edice: Život a zdraví