Zdravověda pro 1. a 2. ročník učebního oboru Kadeřník.

Janda, František; Valta, Vladimír
4., aktualiz. a dopl. vyd. Informatorium, 1996. 170 s., [4] s. barev. il