Zdravověda : učebnice pro odborné školy pro ženská povolání.

Peigerová, Marie
4., uprav. vyd. Státní nakladatelství, 1930. 151 s.