Zdravověda.

Břicháček, Václav
2., opr. a dopl. vyd. Junák - svaz skautů a skautek České republiky, 2002. 85 s.
Edice: Vůdcovská zkouška ; sv. 8