Zdravotníctvo na Slovensku v období feudalizmu.

Bokesová-Uherová, Mária
Vyd. 1. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1973. 348 s.
Edice: Dejiny vied a techniky