Zdravotnictví pro cvičitele a cvičitelky.

3., přeprac. vyd. Čs. obec sokolská, 1950. 134, [3] s.