Zdravotnický odsun a polohování raněných : Pomocný učeb. text pro zdravot. část přípravy obyvatelstva k civilní obraně. 1. díl.

Šefrna, Bohumil
1. vyd. Naše vojsko, 1977. 36 s.
Edice: Co má umět každý občan