Zdravotní záchranná služba na železnici : (Zdravot. minimum železničáře podle služebního předpisu 0015).

Mairovský, Jiří; Krátký, Rudolf
Nadas, 1963. 20 s.
Edice: Knižnice zdravot. výchovy na železnici ; Sv. 1