Zdravotně-technické posuzování jakosti vody.

Bulíček, Jaroslav
Vědecko-technické nakladatelství, 1950. 69 s.
Edice: Práce a studie (Státní ústav hydrologický T.G. Masaryka) ; seš. 79