Zdravie pre všetkých - úlohy pre každého : zborník materiálov z 12. dní zdravotnej výchovy.

1. vyd. Ústav zdravotní výchovy, 1985. 90 s.
Edice: Metodické príručky ; zv. 60