Zdravica básníkovi.

Jesenský, Janko
Linografia K. Jaroň a spol, 1934. 55 - [II] s.