Zdravě a úspěšně až do přirozené stovky.

Bortz, Walter M
Alternativa, 1995. 257 s.