Zdravé a nemocné dítě : od početí do puberty.

Olchava, Petr
2., aktualiz. a dopl. vyd. Grada, 2007. 255 s.
Edice: Pro rodiče