Zdolávání požárů v hlubinných dolech.

Makarius, Roman; Hofbauer, Ivo
1. vyd. SNTL, 1984. 210 s.