Zdokonalujeme se v pravopisu : (Praktická cvičebnice s klíčem k samostatné práci).

Chudková, Jiřina
3., dopln. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, . 135, [1] s.
Edice: Pomocné knihy pro žáky