Dveře : Pražský hrad.

Štecha, Pavel
Správa Pražského hradu, . 49 s.
Edice: Fragmenty