Zdenka Braunerová : 1858-1934.

Vlk, Miloslav
2., upr. vyd., 1. vyd. ve Středočeském muzeu. Středočeské muzeum, 2004. 35 s.