Žďársko : turisticko-vlastivědný průvodce obcemi a jejich okolím.

Jurman, Hynek
2., rozš. vyd. Sursum, 1999. 250 s.