Zdali náboženství toliko jest prostředek k blaženosti; či sám oučel a povolání člověka: anebo spíše jedno i druhé spolu?.

Klár, Alois
Dobré dílo, 1939. 74, [I] s.
Edice: Dobré dílo ; sv. 131