Zbavte se zlosti nebo se zlost zbaví vás.

Vaswani, J. P
Pragma, 2007. 127 s.