Zázrak v rodině.

Langer, František; ed. Träger, Josef
2., přeprac. vyd. Melantrich, 1971. 364, [2] s.