Zapovězené lokály a jiné obrázky.

Kisch, Egon Erwin
A. Svěcený, 1914. 123 s.