Zápisky z nemoci.

Wolker, Jiří
Kmen, 1929. 1 sv. (nestránkováno)