Zápisky z nemoci.

Hora, Josef; il. Liesler, Josef
1. il., celkem 2. vyd. Melantrich, 1946. 92 s.