Zápisky kriminalistovy.

Šejnin, Lev Romanovič
3. vyd., (v NV 1. vyd.). Naše vojsko, 1974. 307 s.