Zápisky kriminalistovy.

Šejnin, Lev Romanovič
4. vyd., (ve Světě sovětů 2. vyd.). Svět sovětů, 1965. 301, [3] s.