Zápise krála Ječminka.

Přikryl, Ondřej
K. Píchal, 1921. 121 s.