Západočeské lázně : Kurorty zapadnoj Čechii = Westböhmische Kurorte = West Bohemian Spas = Les stations thermales de la Bohême occidentale.

Prošek, Josef; Mohyla, Otakar
2., přeprac. vyd. Pressfoto, 1982. 86 s.
Edice: Má vlast. Řada C ; Sv. 19