Západné Slovensko.

Nehera, Otakar
1. vyd. Osveta, 1978. 1 sv. (nestr.)
Edice: Edícia fotografických vlastivedných publikácií