Zamyšlení nad životem : úvod do theoretické biologie. I.

Úlehla, Vladimír
3., přeprac. a dopl. vyd. Život a práce, 1946. 231 s.