Zámožná žena.

Bradford, Barbara Taylor
Šulc a spol, 1992. 899 s.