Zámek Lány : 600 let historie = The Lány Chateau : 600 years of history.

Bělohlávková, Jana
Vyd. 1. Správa Pražského hradu, 2007. 285 s., [2] s. obr. příl