Zákopová válka.

Heřtová, Yvette
2., přeprac. vyd. (v NV 1. vyd.). Naše vojsko, 1988. 370 s.
Edice: Fakta a svědectví ; sv. 103