Zákon o soudnictví ve věcech mládeže : komentář.

2. vyd. C.H. Beck, 2007. xxviii, 1199 s.
Edice: Beckova edice komentované zákony