Základy vnitropodnikového řízení v průmyslu : Celost. vysokošk. příručka pro stud. vys. škol ekon.

Hoffmann, Václav; Truneček, Jan; Dubský, Arnošt
1. vyd. SNTL, 1986. 142 s.