Základy vědecké filosofie.

Skácel, Miloslav; Skácel, Jan
Vyd. 1. Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, 1945. 363 s.