Základy umělecké gymnastiky.

Fürlová-Votavová, Danica; Livorová, Helena; Petrová, Blažena
1. vyd. Sportovní a turistické nakladatelství, 1962. 242 s.