Základy účetní evidence : abeceda účetních vědomostí.

Fiala, Josef
2., přeprac. a dopl. vyd. Orbis, 1955. 330 s.
Edice: Účetní evidence