Základy sociální politiky. Díl 1, Úkoly a zásady.

Macek, Josef
Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Ant. Svěcený), 1925. 366