Základy psychoterapie.

Kratochvíl, Stanislav
5., přeprac. vyd. Portál, 2006. 383 s.