Základy práva pro střední a vyšší odborné školy.

Šíma, Alexander; Suk, Milan
7., dopl. vyd. C.H. Beck, 2006. xviii, 386 s.
Edice: Beckovy učební texty