Základy očního lékařství.

Kurz, Jaromír
3. dopl. a přeprac. vyd. Státní zdravotnické nakladatelství, 1958. 518 s., [16] s. příl