Základy mužského šovinismu.

Hausmann, Josef
5. dopl. a rozš. vyd. Reneco, 1999. 89 s.
Edice: Reneta